BrokiMan

start diensten
Diensten

Bij BrokiMan IT willen wij graag met u meedenken over het verbeteren en in stand houden van het succes dat u heeft in uw markt. Wij doen dit volgens de raamwerken van BiSL en ASL. Deze veelomvattende raamwerken bieden standaarden, definities en modellen waarmee het proces van samenwerking tussen onze en uw organisatie nauwgezet beschreven kan worden. Zeker in een outsourcing-scenario naar het buitenland is het belangrijk goed inzicht te krijgen en te houden in het proces van samenwerken. Deze raamwerken hebben zich reeds bewezen in complexe omgevingen, maar zijn naar behoeftes en inzichten in te zetten.

De samenwerking die wij aangaan met onze klanten kent 4 niveaus. Op welk niveau wij de samenwerking aangaan is afhankelijk van een aantal factoren. Hieronder volgt een opsomming van deze niveaus:

Providing model
Bij het providing model bestaat onze dienstverlening uit het beschikbaar stellen van productiemiddelen zoals mensen, apparatuur of programmatuur. De afrekenvorm is op basis van nacalculatie. De opdrachtgever geeft sturing aan de inzet van de productiemiddelen. De afspraken worden vastgelegd in contracten en service level agreements (SLA’s).

Servicing model
Hierbij zullen onze diensten als product worden aangeboden. De afrekening vindt dan ook plaats op basis van het aantal en soort afgenomen product. De afspraken worden vastgelegd in contracten en service level agreements (SLA’s). Dit is mogelijk indien de opdracht gever exact weet welke diensten haar organisatie nodig heeft.

Organizing model
In het organizing model zullen wij een stuk ICT organisatie van uw organisatie overnemen. Wij zullen hierbij de verantwoordelijkheid dragen over de inzet van middelen. Afrekening vindt hierbij bijvoorbeeld plaats op basis van bedrijfsmatige eenheden, zoals de kosten van het aantal productie-eenheden dat door de ICT dienstverlening gefaciliteerd wordt.  

Networking model
Bij het networking model verzorgen wij de complete keten van informatievoorzieningen van uw leverancier tot uw klant. Wij denken mee in het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen en voegen daarbij maximaal waarde toe. Afrekening vindt bijvoorbeeld plaats in klanteenheden.

Lees meer over ontwikkeling

Lees meer over beheer