BrokiMan

start diensten beheer
Beheer van uw informatievoorziening

BrokiMan IT helpt u bij het beheer van de informatievoorziening. Dit bestaat uit drie disciplines:

Functioneel beheer

Alle beheertaken die nodig zijn voor het dagelijks gebruik van informatiesystemen en de gegevensinfrastructuur en wijziging van de specificaties daarvan:
 •      Het begeleiden en opleiden van gebruikers met betrekking tot het gebruik.
 •      Het toekennen van autorisaties.
 •      Het beheer van applicatiegebonden gegevens.
 •      Het inhoudelijk beheer van gegevensverzamelingen.
 •      Het bewaken van het juiste gebruik van het informatiesysteem.
 •      Onderhouden van de handmatige procedures.
 •      Onderhouden van de functionele specificaties.
 •      Uitvoeren van een acceptatietest.

Applicatiebeheer
Er kunnen zich tal van situaties voordoen waardoor wijzigingen in de oorspronkelijke applicatieprogrammatuur of gegevensbankstructuren moeten worden aangebracht. Situaties die zich kunnen voordoen zijn bijvoorbeeld het constateren van programmafouten, de noodzaak delen van programmatuur te verwijderen of nieuwe aan te brengen, de functionaliteit uit te breiden, of gegevens en/of relaties daartussen in de gegevensbanken aan te passen. Telkens wanneer zo’n situatie zich voordoet, wordt applicatieonderhoud uitgevoerd. Ook echter wanneer er geen directe aanleiding is om applicatieonderhoud uit te voeren, is het vanwege de continuïteit toch noodzakelijk om een volledige beheervorm in stand te houden, inclusief management en staftaken. Deze beheervorm heet applicatiebeheer.

Technisch beheer
Voor technisch beheer kennen we de volgende definitie: alle beheertaken die nodig zijn voor het accepteren, installeren en operationeel maken en houden van informatiesystemen en technische infrastructuren. Tot het technisch beheer horen onder andere de volgende zaken:
 •      Het accepteren, installeren en operationeel maken en houden van infrastructuren.
 •      Beschikbaar stellen en onderhouden van pakketten voor persoonlijke ondersteuning.
 •      Beschikbaar stellen en onderhouden van informatiesystemen voor groepswerk.
 •      Een helpdesk-functie
 •      Onderhouden van de technische infrastructuur
 •      Aanbieden van verwerkingscapaciteit
 •      Aanbieden van opslagcapaciteit.

 

Voor het zo optimaal uitvoeren van deze ondersteunende bedrijfsprocessen maken wij gebruik van de best-practices van BiSL en ASL.