BrokiMan

start diensten ontwikkeling
Ontwikkeling
Onderdeel van de strategie van een bedrijf is het stellen van doelen. Het automatiseren van bedrijfsprocessen en het realiseren van geautomatiseerde informatievoorziening is bij volwassen bedrijven vaak een onmisbaar middel bij het realiseren van deze doelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het sneller kunnen aanbieden van (nieuwe) producten; voldoen aan wetgeving; inspelen op nieuwe behoeftes in de markt; consolideren van marktaandeel et cetera. Het invoeren van een nieuw of veranderd informatiesysteem kan vergezeld gaan van een verandering in de organisatie. Om verstoring van de bestaande bedrijfsprocessen te voorkomen is het van belang dat een integrale methode gebruikt wordt om deze processen te beheren. Dit is wat wij verstaan onder Application Lifecylce Management (ALM). ALM is een manier om de continuïteit van bedrijfsprocessen, welke worden geraakt door een verandering in de IT implementatie, te bewaken.
 

“Application lifecycle management (ALM) regards the process of delivering software as a continuously repeating cycle of inter-related steps: definition, design, development, testing, deployment and management. Each of these steps needs to be carefully monitored and controlled.”

 

 

 
 
 Bij het uitvoeren van dit proces gebruiken wij de methodes en best-practices van de BiSL en ASL raamwerken, ondersteund door de software-ontwikkelomgeving van Microsoft, Visual Studio. Met deze gereedschappen zijn wij in staat snel en vakkundig een software-ontwikkelstraat in te richten ten behoeve van de ontwikkeling en onderhoud van uw informatievoorziening.